You are currently viewing Eesti kalisteenikaspordi jõuvastupidavuse reeglid, juhend ja harjutused

Eesti kalisteenikaspordi jõuvastupidavuse reeglid, juhend ja harjutused

Eesti kalisteenikaspordi jõuvastupidavuse reeglid, juhend ja harjutused

Lae alla PdfEKTL Jõuvastupidavuse juhend

Nõuded sportlasele:
– Eesti Kalisteenika ja Tänavaspordi Liidu sportlaslitsents

Distsipliin kujutab endast ettenähtud baasharjutuste sooritamist kiiruse peale. Sportlasel fikseeritakse
soorituste tegemisel aeg ning peale kolmandat vooru liidetakse kõik kolm sooritusaega kokku ning selgub
paremusjärjestik.

Sooritusi alustatakse püstises asendis ettenähtud punktis. Peale sooritusi peab sportlane jooksma
märgistatud posti/kellakese juurde ning puudutama seda piisava jõuga, et ese teeks heli. Seejärel fikseerib
kohtunik aja. Igal sportlasel on kõrval kaks koolitatud kohtunikku.

Kohtunikud aitavad juhendada sportlast harjutusest harjutusse ning loevad sooritatud korduseid.

Võistlusmomendil on jalanõude kandmine kohustuslik.

Vanuseklassid liidetakse vanema vanuseklassiga, kui vanuseklassis osaleb vähem, kui 4 sportlast.
Vanuseklasse arvestatakse vanuse järgi, kui vanaks sportlane käesoleval aastal saab.

Näide: U14 kategoorias saab osaleda veel täna 13 aastane sportlane, kes saab 14 käesoleval aastal. U14
kategoorias ei saa osaleda 14-aastane sportlane, kes saab käesoleval aastal 15-aastaseks. Ta tõuseb U18
vanuseklassi. Seeniorsportlaseid arvestame alates 35. eluaastast.

KKK
– Kükid on 90 kraadi ja käed sirgelt ette sirutatud
– Kükist hüppes põlved hüppe ajal sirgu
– U8 ja U10 vanuseklassidele on kosmonaudid ilma kätekõverdusteta
– Kasti kõrgus kuni 18 aastastele on 30cm ning täisealistele 45cm

Võistluste territooriumil on keelatud:
– Suitsetamine (ka. E-sigaretid)
– Prügi maha jätmine
– Ebaviisakas sõnakasutus
– Oma kõlarite kasutus
– Füüsiline konflikt
– Relvad
– Narkootilised ained
– Pürotehnika

Täiendinfo saamiseks palume kirjutada otse epostile info@kalisteenika.ee

U8 POISID & TÜDRUKUD

HARJUTUSED VOOR 1

Kastile hüpped – 5
Kükist hüpped – 10
Kosmonaudid – 5
Hüpped üle takituse (30cm kõrge köis) – 15

HARJUTUSED VOOR 2

Toengpõlvituses kätekõverdused – 10
Lamades istesse tõusud – 15
Kangil rippes kätega kohapeal astumised – 10
Mägironijad – 20

HARJUTUSED VOOR 3

Rippes põlvetõsted – 5
Lamades istesse tõusud – 15
Kosmonaudid – 5
Mägironijad – 20
Kükid – 15

U10 POISID & TÜDRUKUD

HARJUTUSED VOOR 1

Kastile hüpped – 5
Kükist hüpped – 15
Hüpped üle takituse (30cm kõrge köis) – 20
Kosmonaudid – 5

HARJUTUSED VOOR 2

Kangil rippes kätega kohapeal astumised – 20
Austraalia lõuatõmbed – 10
Kätekõverdused – 7
Lamades istesse tõusud – 15
Mägironijad – 20

HARJUTUSED VOOR 3

Rippes põlvetõsted – 8
Lamades istesse tõusud – 20
Kosmonaudid – 5
Mägironijad – 30
Käärkükk – 20

U14 POISID & TÜDRUKUD

HARJUTUSED VOOR 1

Kükist hüpped – 15
Käärkükk hüppega – 20
Mägironijad – 30
Kükid – 20

HARJUTUSED VOOR 2

Austraalia lõuatõmbed – 15
Kangil rippes kätega kohapeal astumised – 20
Lamadest istuli tõusud – 20
Kätekõverdused – 7
Bench dipid kastil – 20

HARJUTUSED VOOR 3

Kangil rippes kätega kohapeal astumised – 20
Rööpa vahel põlvetõsted – 15
Mägironijad – 30
Hüpped üle takituse (30cm kõrge köis) – 20
Lamadest istuli tõusud – 15

U18 POISID

HARJUTUSED VOOR 1

Kastile hüpped – 10
Kükid – 20
Hüpped üle takituse (30cm kõrge köis) – 30
Kükist hüpped poolpöördega – 10
Käärkükk hüppega – 20

HARJUTUSED VOOR 2

Military pull-up – 10
Rööbaspuude vahel dipid – 15
Lamadest istuli tõusud – 30
Kosmonaudid – 10
Mägironijad – 30

HARJUTUSED VOOR 3

Tireltõus kangil – 5
Rippes põlvetõsted rinnani – 15
Rööbaspuude vahel dipid – 15
Kükist hüpped – 30
Mägironijad – 30
Lõuatõmbed kangil – 5

U18 TÜDRUKUD

HARJUTUSED VOOR 1

Kükist hüpped – 20
Käärkükk hüppega – 10
Hüpped üle takituse (30cm kõrge köis) – 20
Kükist üleshüpped poolpöördega – 20

HARJUTUSED VOOR 2

Rööbastel toengus põlvetõsted – 15
Austraalia lõuatõmbed – 15
Kätekõverdused – 15
Mägironijad – 30
Bench dipid kastil – 15

HARJUTUSED VOOR 3

Rippudes põlvetõsted rinnani – 20
Kastile hüpped – 15
Kätekõverdused – 20
Kosmonaudid – 15

MEHED

HARJUTUSED VOOR 1

Ühejalakükk kastil vasak jalg – 5
Ühejalakükk kastil parem jalg – 5
Kastile hüpped – 20
Kükid – 25
Hüpped üle takituse (30cm kõrge köis) – 40

HARJUTUSED VOOR 2

Lõuatõmbed kangil – 5
Sirge toru dipid – 20
Military pull-up – 10
Rööbaspuudel dipid – 20
Kätekõverdused – 30

HARJUTUSED VOOR 3

Lõuatõmbed kangil – 8
Kosmonaut – 20
Kangil rippes põlvetõsted – 40
Sirge toru dipid – 40
Kastile hüpped – 20
Lõuatõmbed kangil – 5

MEHED SEENIORID

HARJUTUSED VOOR 1

Ühejalakükk kastil vasak jalg – 5
Ühejalakükk kastil parem jalg – 5
Kastile hüpped – 10
Kükid – 20
Hüpped üle takituse (30cm kõrge köis) – 20

HARJUTUSED VOOR 2

Lõuatõmbed kangil – 5
Sirge toru dipid – 15
Military pull-up – 6
Rööbaspuudel dipid – 15
Kätekõverdused – 25

HARJUTUSED VOOR 3

Lõuatõmbed kangil – 5
Kastile hüpped – 15
Kosmonaut – 10
Kangil rippes põlvetõsted – 20
Sirge toru dipid – 20
Lõuatõmbed kangil – 5

NAISED

HARJUTUSED VOOR 1

Kükid – 20
Hüpped üle takituse (30cm kõrge köis) – 20
Mägironija – 30
Kastile hüpped – 10
Kosmonaut – 5

HARJUTUSED VOOR 2

Rööbaste vahel dipid – 15
Austraalia lõuatõmbed – 15
Kätekõverdused – 15
Sirge toru dipid – 10
Bench dipid kastil – 10

HARJUTUSED VOOR 3

Lamades istesse tõusud – 25
Bench dipid kastil – 20
Kastile hüpped – 10
Kosmonaut – 15
Kangil rippes põlvetõsted rinnani – 20

NAISED SEENIORID

HARJUTUSED VOOR 1

Kükid – 20
Hüpped üle takituse (30cm kõrge köis) – 15
Mägironija – 30
Kastile hüpped – 10
Kosmonaut – 5

HARJUTUSED VOOR 2

Kangil rippes kätega kohapeal astumised – 10
Austraalia lõuatõmbed – 15
Lamades istesse tõusud – 15
Bench dipid kastil – 15
Kätekõverdused – 10

HARJUTUSED VOOR 3

Lamades istesse tõusud – 15
Bench dipid kastil – 15
Kastile hüpped – 10
Kosmonaut – 15
Kangil rippes põlvetõsted rinnani – 20

PARASPORTLASED

HARJUTUSED VOOR 1

Kükid – 20
Hüpped üle takistuse (30cm kõrge köis) – 10
Mägironijad – 10
Kosmonaudid – 10

HARJUTUSED VOOR 2

Rippes põlvetõsted – 5
Kätekõverdused – 5
Toengasendis vastasõla puudutamine – 10
Lamades istesse tõusud – 10

HARJUTUSED VOOR 3

Lamades istesse tõusud – 10
Hüpped üle takistuse (30cm kõrge köis) – 10
Mägironijad – 10
Kosmonaudid – 5

page9image32271120