You are currently viewing Avalikustame EKTL Eetikakoodeksi ja Kodukorra

Avalikustame EKTL Eetikakoodeksi ja Kodukorra

Meil on rõõm teatada, et Eesti Kalisteenika ja Tänavaspordi Liit (EKTL) on avalikustanud oma uue Eetikakoodeksi ja Kodukorra. Need dokumendid on oluline samm meie kogukonna eetiliste standardite ja hea tava kindlustamisel.

Eetikakoodeks on kogum suuniseid, mis määratlevad, kuidas meie liikmed, sh sportlased, kohtunikud ja ametnikud, peaksid käituma. Koodeks rõhutab austust, ausust, vastutust ja sportlikkust ning on oluline meie kogukonna maine ja arengu jaoks.

Kodukord reguleerib meie liidu üldist toimimist ja võistlustel osalemist. See hõlmab üldisi põhimõtteid, võistluste korraldamist, rahvuskoondise moodustamist ja klubi esindamist ning on kohustuslik kõikidele EKTL liikmetele ja võistlustel osalejatele.

Oleme veendunud, et need dokumendid aitavad säilitada ausat ja vastutustundlikku keskkonda meie kogukonnas ning toetavad kalisteenika ja tänavaspordi arengut Eestis.

Tutvuge Eetikakoodeksi ja Kodukorra täistekstidega meie kodulehe jaluses ja ärge kartke küsida lisainfot meie esindajatelt.

Olge sportlikud ning järgige ausa mängu põhimõtteid!

Parimate soovidega, Eesti Kalisteenika ja Tänavaspordi Liit